Turniket – zábrana proti neoprávněnému vstupu

K vytvoření větší bezpečnosti žáků škol je vhodné hlavní vchod do školy zabezpečit turnikety. Přes tyto turnikety do školy vstupují žáci i pracovníci školy a bývají vybaveny čtečkou karet nebo čipů.

Systém funguje pro zaměstnance jako píchačky, příchod a odchod dítěte je pak zaznamenán do elektronické třídní knihy. Díky docházkovému systému mají i jejich rodiče dokonalý přehled o tom, kdy dítě přišlo do školy, případně kdy ji opustilo.

Průchodnost, šíře průchodu

Minimálně od doby platnosti vyhlášky 369/2001 Sb. (vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace – následně nahrazena vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) daný průchod pro osobu je 600 mm, tomu musí být přizpůsobeny jak samotné „volné“ průchody, tak i turnikety. Protože tripodové turnikety mají délku tyčí pouze 550 mm, je nutné průchod na povinných 600 mm rozšířit. Vzhledem k tomu, že tyto turnikety musí mít pevnou zábranu postavenou kolmo k tyčím turniketu, umisťuje se tato zábrana minimálně o 50 mm dále od tyče turniketu. Mezera však nesmí být větší než 120 mm, protože nad tuto mezeru se neoprávněná osoba již protáhne.

Z hlediska designu a funkčnosti můžeme vstupní turnikety rozdělit do několika základních skupin:

  1. Trnové polo-vysoké turnikety TriPod
  2. Skleněná branka GlasStile S
  3. Rychlostní branky s otočnými křídly – SpeedStile FL
  4. Turnikety s posuvnými křídly – SpeedStile FP
  5. Plnovysoké (plnoprofilové) turnikety – RotaSec
  6. Rotační turnikety GlasStile R
  7. Bezpečnostní filtry – HiSec

ynot-turnikety-3

Trnové polo-vysoké turnikety TriPod

Trnové (polo-vysoké) turnikety řady TriPod nabízejí široké možnosti použití a to jak ve vnitřním tak i venkovním prostředí. Nejčastěji se využívají pro oblasti s volnočasovým využitím, ale výborně poslouží i jako ekonomická varianta pro prostředí administrativních budov a budov s podobným charakterem.

Společným jmenovatelem je u těchto turniketů nižší pořizovací cena a nižší úroveň zabezpečení, nicméně jejich design a spolehlivost je na velmi vysoké úrovni.

 

turnikety

Skleněná branka GlasStile S / Rotační turnikety GlasStile R

Branky GlasStile jsou vhodným doplňkem k turniketům, ale i originálním řešením systému kontroly vstupu v prostředí, kde jsou branky svými vlastnostmi nejvhodnější variantou.

Rotační turnikety GlasStile R nabízí vysokou úroveň zabezpečení a zároveň elegantní vzhled s nadstandardním uživatelským komfortem, optimální kapacitou a atraktivním stylem pro prostředí vstupních lobby a hal administrativních budov.

 

turnikety

Rychlostní branky – turnikety – s otočnými nebo posuvnými křídly řady SpeedStile

Rychlostní branky s otočnými křídly jsou nový koncept kontroly pohybu osob v administrativních budovách, který spojuje požadavky na vysokou úroveň zabezpečení, uživatelský komfort a minimální prostorové nároky.

Turnikety s posuvnými nebo otočnými křídly jsou nejnovějším trendem pro oblast přístupových systémů, kde je hlavní maximální bezpečnost, vysoká úroveň pohodlí a prvotřídní design.

Údržba turniketů

ynot-turnikety-polovysoke-5Bylo by chybou neupozornit na jeden ze základních obchodních nedostatků při nasazování techniky – dodávkou vlastního zařízení proces nekončí. Nedílnou součástí při nákupu/dodávce zařízení je znalost podmínek a ceny servisu. Jako každé technické zařízení, i turniket potřebuje péči, aby vydržel sloužit co nejdéle. Údržba se liší podle toho, zda je turniket umístěn venku nebo uvnitř. Alespoň jednou ročně by se měl turniket otevřít a měli bychom nahlédnout do jeho srdce, abychom zjistili, co se v něm za rok událo.

Kontaktujte nás ...

+420 602 203 758

Zavolejte nám nebo využijte tento kontaktní formulář a napište nám svůj dotaz. Rádi Vám odpovíme v co nejbližším termínu.

KŘESTNÍ JMÉNO *
PŘÍJMENÍ *
VÁŠ EMAIL *
VÁŠ TELEFON

PŘEDMĚT ZPRÁVY

VÁŠ VZKAZ / DOTAZ:

Odesláním této zprávy potvrzuji, že uvedené informace a kontaktní údaje jsou pravdivé a souhlasím s tím, aby mě společnost YNOT technologies s.r.o. kontaktovala zpět.