Tyčový turniket SlimStile RO zajišťuje základní regulační, avšak velmi efektivní funkci, jejíž hlavní výhodou je vysoce ekonomický provoz. Chod turniketu je velmi tichý a hladký.

Technická specifikace

Pohon: Elektromechanický, ruční ovládání

Orientace: Průchod vlevo nebo průchod vpravo

Materiály: Těleso: Broušená nerezová ocel 304(EN 10088- 2Grade 1G/2G)

Víko tělesa: Broušená nerezová ocel 304(EN 10088 - 2Grade 1G/2G)

Rotor: Hliníková slitina natřená šedě

Ramena: Ø 38mm, 480mm trubky z nerezové šedé oceli 316, saténově hlazený povrch, (EN 10088-2Grade 1K/2K) s přivařenými koncovými krytkami

Funkce: Průchod v obou směrech, elektronicky řízený

Mechanismus: Otáčení turniketu je zajištěno elektromechanickou hlavicí umístěnou v horní části tělesa turniketu. Chod je při otáčení tichý a zařízení poskytuje tyto standardních funkce:

 • blokování průchodu více než jedné osoby při jedné operaci
 • samostředící mechanismus zajišťující dokončení rotace do nulové polohy
 • hydraulický tlumič pro dosažení hladkého a tichého chodu a zvýšené životnosti
 • blokování zpětné rotace při otočení o více než 60o od nulové polohy

Výpadek el. energie: V případě přerušení dodávky elektrické energie je jednotka konfigurována na stav "fail-lock" (tj. ramena se sklopí).

Požární alarm – v zařízení je k dispozici 0V kontakt, který umožňuje přijetí nouzového signálu. Reakce je stejná jako při výpadku elektrického proudu.

Rozhraní: Mechanismus je řízen mikroprocesorovou logikou LL2001 Lite která poskytuje tyto vstupy a výstupy:

 • Jeden vstup pro otevření/uzavření mechanizmu v obou směrech
 • Dva chráněné výstupy pro řízení solenoidů otevření/uzamčení
 • Čtyři chráněné výstupy pro indikátory stavu
 • Dva chráněné výstupy pro načítání průchodů v obou směrech
 • Dvě 0V výstupní relé indikující dostupnost průchodu v obou směrech nebo načítání průchodů v obou směrech
 • Dva otevřené kolektorové výstupy NPN k načítání průchodů nebo indikaci dostupnosti průchodu v obou směrech nebo k aktivaci volitelných parametrů sklápění ramene
 • Jeden sériový port RS485

Jednotka má nastavitelnou dobu realizace průchodu, např. možnost průchodu bude zrušena, jestliže průchod nebude proveden do určitého nastaveného času. Standardně nastavenou hodnotou je 8 sekund.

Logika je ochráněna proti zkratování, přetížení a inverzi polarity. Další podrobnosti lze získat na požádání.

Přívod elektrické energie: 115/230 V AC, 50/60 Hz

Jmenovitý výkon: 50VA
Logické napětí: 24 V DC

Způsob dodávky: Zařízení SlimStile je dodáváno plně smontované a může vyžadovat při vykládání zvedací zařízení pro manipulaci, hmotnost zařízení Tristile RO je 55 kg.

Volitelné doplňky

Příprava pro čtečku karet.
Stojan pro čtečku.
Dodatečné rozhraní - sériový port RS 485
Stavové LED diody

Ovládání
- jednoduché dálkové ovládání
- dálkový ovládací pult podle specifických požadavků
- samostatné tlačítko na turniketové skříni nebo namontované na horním krytu.

Elektromechanické počítadlo

Sklopné rameno - v případě mimořádné příhody nebo výpadku přívodu elektrické energie se vodorovné rameno rotoru automaticky sklopí a vytvoří tak volný prostor k úniku. Vstup nouzového signálu je realizován přes volný 0 V kontakt. Standardní sklopné rameno je dodáváno jako dvojsměrný mechanismus typu "fail-lock".

Mechanický provoz - jednotka provozovaná bez elektrického proudu umožňuje funkci průchodu pouze v jednom směru. Opačný směr je uzamčen.

 

Z nabídky dalších turniketů

 

Turnikety SpeedStile
Turnikety nízké a branky Turnikety vysoké a filtry
SpeedStile FL TriPod SlimStile BA RotaSec
SpeedStile FLs TriPod SlimStile EV RevoSec
SpeedStile FLs DS TriPod SlimStile EV double Bezpečnostní propusti HiSec
SpeedStile FP TriStile RO Bezpečnostní filtr SAS BA
SpeedStile FP DS Motorická branka GlasStile S Bezpečnostní filtr SAS EV
SpeedStile BP Otočný rotační turniket GlasStile R GyroSec
SpeedStile BP DS Pass-O-Mat  
  Mechanická branka  

 

 
 
 

Kontaktujte nás ...

+420 602 203 758

Zavolejte nám nebo využijte tento kontaktní formulář a napište nám svůj dotaz.
Rádi Vám odpovíme v co nejbližším termínu.

 
 
 
KŘESTNÍ JMÉNO *
PŘÍJMENÍ *
VÁŠ EMAIL *
VÁŠ TELEFON

PŘEDMĚT ZPRÁVY

VÁŠ VZKAZ / DOTAZ:

Odesláním této zprávy potvrzuji, že uvedené informace a kontaktní údaje jsou pravdivé a souhlasím s tím, aby mě společnost YNOT technologies s.r.o. kontaktovala zpět.