Mechanická uzamykatelná branka jednosměrná nebo obousměrná