Elektronický trezorový zámek LaGard LG 33E COMBOGARD

Před použitím výrobku si prosím pečlivě přečtěte tyto pokyny.

LG 33E-1

Skříně s kódovaným zámkem jsou zpravidla dodávány s kódem naprogramovaným již výrobcem zámku LaGard. Tento kód je u všech skříní stejný a je již známý. Zámek by se tedy měl okamžitě přeprogramovat na nový, osobní kód.

Kód zámku naprogramovaný výrobcem zní: 1 2 3 4 5 6

Otevření zámku

lagard-safeguard-trezorovy-zamekZadejte platný kód. Otočte tlačítkovým kotoučem asi o 75° ve směru hodinových ručiček (asi o čtvrt otočky). Když je zámek otevřený, je tlačítkový kotouč šikmo.

Každá manipulace s tlačítkem je potvrzena zvukovým signálem a rozsvícením světelného indikátoru. Pokud dojde při zadávání k přerušení delšímu než 5 sekund, je již provedený údaj vymazán.

Správný kód bude potvrzen dvěma zvukovými signály a dvojím zablikáním kontrolního indikátoru. Zámek pak může být otevřen během 3 sekund. Jestliže během těchto tři sekund neotočíte tlačítkovým kotoučem o 75° ve směru hodinových ručiček, bude zámek znovu zablokován.

Zablokování po chybné manipulaci

Chybný kód bude oznámen třemi zvukovými signály a trojím zablikáním světelného indikátoru. Po čtyřech neplatných pokusech se tlačítkové pole na 5 minut zablokuje. Po dobu zablokování

uslyšíte každých deset sekund cvaknutí a uvidíte světelný signál. Pokud po uplynutí doby zablokování znovu dojde k dvojímu chybnému zadání kódu, opakuje se znovu doba zablokování 5 minut.

Zavírání

Otočte pákou dveří do polohy zavřeno a tlačítkový kotouč otočte zpět proti směru hodinových ručiček. Nyní se nedá tlačítkovým kotoučem pohybovat.

Zámek je zajištěn, tlačítkové pole stojí rovně,

Přeprogramování kódu

Když se mění kód, je důležité několikrát vyzkoušet nový kód při otevřených dveřích. Je nutné to udělat proto, abyste se nedostali do situace, kdy budete muset skříň vrtat, protože došlo k chybě.

Změna kódu se provádí následovně:

 1. Šestkrát stiskněte „0“ 0 0 0 0 0 0
 2. Zadejte starý kód např. 1 2 3 4 5 6
 3. Zadejte nový kód, šest čísel např. 4 5 6 7 8 9
 4. Opakujte nový kód např. 4 5 6 7 8 9

Nyní je zaregistrován nový kód. Pokud při přeprogramování uděláte chybu nebo pokud dojde k přerušení delšímu než 5 sekund, ozvou se tři zvukové signály a platí nadále starý kód. Přeprogramování se musí provést znovu.

Pozor:

lagard-baterie-zamek-trezorDříve, než dveře zavřete, otočte pákou dveří do polohy zavřeno a zámek zamkněte. Zkontrolujte, zda je skutečně zavřený. Zadejte nový kód, otevřete zámek a otočte pákou dveří do polohy otevřeno. Tento postup opakujte nejméně třikrát.

Dveře prosím zavírejte teprve když jste přesvědčeni, že zámek bezvadně funguje (otvírá).

Postarejte se o to, aby ke kódu měly přístup jen oprávněné osoby.

Manažerský kód

Předpoklad:

 • Funkce byla aktivována prodejcem

K prvnímu kódu (manažerský kód/ primární kód) může být připojen i druhý kód (uživatelský kód). Manažerský kód může dočasně zablokovat nebo vymazat kód uživatelský.

Připojení uživatelského kódu

Jak manažerský kód, tak i kód uživatelský mohou otvírat zámek nezávisle na sobě.

Předpoklad:

 • Musí být aktivována jedna z následujících funkcí: manažer, dvojí povely, časové prodlení Override, dálkové ovládání Override

elektronicky-zamek-lagard-33ePostup:

 1. Zadejte primární kód a držte poslední číslo kódu stisknuté dokud ho zámek nepotvrdí dvojitým zvukovým signálem.
 2. Zadejte číslo 1. To bude potvrzeno dalšími dvěma signály.
 3. Potom zadejte uživatelský kód., Také ten bude potvrzen dvěma signály.

Opakujte uživatelský kód, který bude opět potvrzen dvěma signály.

Dočasné zablokování uživatelského kódu

 1. Zadejte primární kód a držte tlačítko poslední číslice stisknuté dokud nezazní dva dvojité signály.
 1. Zadejte číslo
 2. Zámek ho potvrdí zvukovým signálem.

Druhý přístup je dočasně zablokován.

Opětovné zavedení uživatelského kódu

 1. Zadejte primární kód a držte tlačítko poslední číslice stisknuté dokud nezazní dva dvojité signály.
 2. Zadejte číslo 1. Zámek ho potvrdí zvukovým signálem.

Druhý uživatel může zámek znovu otevřít kódem, který byl předtím předběžně zablokován.

Vymazání uživatelského kódu

 1. Zadejte primární kód a držte tlačítko poslední číslice stisknuté dokud nezazní dva dvojité signály.
 2. Zadejte číslo
 3. Zámek ho potvrdí zvukovým signálem.

Druhý přístup je nyní trvale vymazán.

Dvojitý povel

Dříve, než může být zámek otevřen, musí se u funkce dvojitý povel zadat dva kódy.

Předpoklad:

 • Funkce byla aktivována prodejcem

Postup:

 1. Přidejte druhý přístup podle příslušného návodu.
 2. Druhý kód nemůže být ani zablokován, ani vymazán.

Časové prodlení

ComboGard-39e-trezor-zamek-elektronikaDoba prodlení: doba, která uběhne do doby, než může být zámek otevřen, 1-99 minut

Doba otevření: doba po časové prodlevě, během které může být zámek otevřen správným

kódem, 1-9 minut

Předpoklad:

 • Funkce byla aktivována prodejcem

Nelze změnit dobu prodlení a dobu otevření, které byly naprogramovány prodejcem.

Postup:

 1. Zadejte platný kód. Začíná plynout časová prodleva.
 2. Stačí pouze jeden kód, aby se časové prodlení nastartovalo , i když je pro otevření zámku nutný dvojitý povel.
 3. Světelný indikátor bliká jednou za sekundu.
 4. Když je během časového prodlení zadán platný kód, začíná časová prodleva znovu; když je během této doby zadán chybný kód , funkce se přeruší.
 5. Po uplynutí časové prodlevy začíná doba otevření.
 6. Světelný indikátor bliká dvakrát za sekundu, každou desátou vteřinu zazní zvukový signál.
 7. Aby se zámek otevřel, musí se znovu zadat správný kód. U funkce dvojitý pokyn se musí zadat oba kódy.
 8. Při neplatném kódu pokračuje doba otevření až do čtyř chybných pokusů. Potom se aktivuje zablokování manipulace.

Časové prodlení Override

U této funkce se časové prodlení netýká druhého kódu, který se naprogramuje.

Předpoklad:

 • Funkce byla aktivována prodejcem
 1. Připojte druhý přístup (viz popis shora). Dejte pozor, aby nemohl být druhý přístupový kód zablokován nebo vymazán, jestliže se použije při funkci „Časové prodlení Override“.

Tichý poplach

combogard-lagard-33-elektronicky-trezorovy-zamekTato funkce způsobí další přenos poplachového signálu do uzavřeného poplachového zařízení.

Předpoklad:

 • Funkce byla aktivována prodejcem
 • Je připojen poplachový box.

Postup:

 1. Zadejte platný kód. Avšak změňte v něm poslední číslo na nejbližší vyšší nebo nižší číslo.

Příklad: platný kód 1 2 3 4 5 6

tichý poplach 1 2 3 4 5 5 nebo 1 2 3 4 5 7

Dejte pozor: Když je aktivována funkce „tichý poplachů a zdán kód pro tuto funkci, zámek se otevře.

Dálkové ovládání

Funkce „dálkové ovládání“ způsobuje, že zámek potřebuje správný kód a vnější signál z čtečky karet, aby se otevřel.

Předpoklad:

 • Funkce byla aktivována prodejcem
 • Je připojen poplachový box.

Dálkové ovládání Override

Dálkové ovládání Override znamená, že je možné zámek otevřít dvěma způsoby:

 • pomocí vnějšího signálu a primárního kódu
 • pomocí dvou kódů podle funkce“dvojitý povel“

Předpoklad:

 • Funkce byla aktivována prodejcem
 • Je připojen poplachový box.

Napájení/výměna baterií

Zámek musí být stálen napojen na alkalickou baterii 9 V.

Když je baterie slabá, oznámí to po otevření zámku opakovaný krátký zvukový signál. V takovém případě je třeba vyměnit baterii. Varovný signál se ozve po zhruba 1700 otevřeních. Pokud se používají funkce tichý poplach, časové prodlení nebo dálkové ovládání, zvyšuje se spotřeba proudu. V takových případech doporučujeme použít navíc „velký blok baterií/poplachový box“.Tím se podstatně zvýší životnost baterie.

Kód zůstává uložen v paměti i bez přívodu proudu.

Pokud by baterie přestala fungovat v době, kdy je zámek zavřený, je možné připojit baterii na póly tlačítkového kotouče a tak zámek otevřít.

Kontaktujte nás ...

+420 602 203 758

Zavolejte nám nebo využijte tento kontaktní formulář a napište nám svůj dotaz. Rádi Vám odpovíme v co nejbližším termínu.

  KŘESTNÍ JMÉNO *
  PŘÍJMENÍ *
  VÁŠ EMAIL *
  VÁŠ TELEFON

  PŘEDMĚT ZPRÁVY

  MĚSTO - OBLAST

  VÁŠ VZKAZ / DOTAZ:

  Odesláním této zprávy potvrzuji, že uvedené informace a kontaktní údaje jsou pravdivé a souhlasím s tím, aby mě společnost YNOT technologies s.r.o. kontaktovala zpět.