trezory produkty

Nízké turnikety

ynot-turnikety-3

Nízké turnikety jsou spolehlivá zařízení pro komfortní řízení přístupu osob do administrativních budov nebo výrobních podniků. Do této kategorie řadíme především turnikety tyčové (TriPod) a turnikety skleněné (GlasStile). Společným jmenovatelem je u těchto turniketů nižší pořizovací cena a nižší úroveň zabezpečení, nicméně jejich design a spolehlivost je na velmi vysoké úrovni. Hlavními zástupci nízkých turniketů jsou v našem sortimentu především: Turniket SlimStile BA TriPod Turniket SlimStile EV TriPod Turniket SlimStile EV TriPod – dvojitý Turniket SlimStile TriStile RO

Polovysoké turnikety

ynot-turnikety-polovysoke-3

Polovysoké turnikety neboli koridorové turnikety jsou moderní zařízení pro bezpečné řízení přístupu osob do administrativních budov. Do této kategorie řadíme především turnikety SpeedStile v provedení kombinace sklo/nerez. Turnikety jsou vybaveny několika druhy ochranných funkcí, které zajišťují bezpečnost procházejících osob, ale také alarmy, které upozorňují na nežádoucí stavy. Mezi hlavní výhody těchto turniketů patří především:

  • barevný LED indikátor stavu turniketu sloužící k zefektivnění a zpříjemnění provozu
  • detekce směru, polohy a trasy průchozí osoby
  • režim volného průchodu v případě mimořádné události (např. požárního alarmu)
  • nastavitelná rychlost otevírání / zavírání / doby otevření průchodu
  • alarmy upozorňující na neoprávněné vniknutí, průchod ve špatném směru, průchod více osob apod.

Do kategorie polovysokých turniketů řadíme především zástupce turniketové řady SpeedStile: Turniket SpeedStile FL Turniket SpeedStile FLs Turniket SpeedStile FLs DS Turniket SpeedStile FP Turniket SpeedStile FP DS Turniket SpeedStile BP Turniket SpeedStile BP DS

Vysoké turnikety

ynot-turnikety-vysoke-4

Vysoké turnikety jsou spolehlivá zařízení pro bezpečné řízení přístupu osob na stadiony nebo do výrobních podniků. Do této kategorie řadíme především turnikety tyčové (RotaSec) a turnikety skleněné (ClearSec). Hlavní výhodou těchto turniketů je bezpečné oddělení osob a s tím spojené velmi vysoké zabezpečení průchodu. Turnikety jsou uzavřené, celotělové, nelze je přeskočit nebo jiným způsobem obejít. Z vysokých turniketů nabízíme například: Turniket RotaSec Turniket RevoSec RVS

Bezpečnostní filtry

ynot-bezpecnostni-filtr-4Bezpečnostní filtry jsou vysoké turnikety vybavené funkcemi zajišťujícími naprosto spolehlivé oddělení procházejících osob. Jedná se o nejbezpečnější typ turniketů. Používají se pro velmi bezpečné řízení přístupu osob v bankách, laboratořích, na letištích, do vývojových pracovišť a podobně. Turnikety jsou uzavřené, celotělové, nelze je přeskočit nebo jiným způsobem obejít. Fungují na principu 2 dveří a jsou dle požadavků vybaveny vážícím systémem, radarem, čtečkou otisku prstů nebo dalšími speciálními funkcemi. Bezpečnostní filtry: Bezpečnostní filtr SAS BA

Certifikované trezory

Úroveň zabezpečení trezoru rozlišujeme na základě bezpečnostních tříd, které trezoru přidělí státem akreditovaná zkušebna při náročném testu v laboratoři. Čím vyšší bezpečnostní třídu trezor splňuje tím bezpečnější je. Je také složitější a časově náročnější se do trezoru dostat, prolomit jeho ochranu. ynot-certifikovane-trezory-4Výše bezpečnostní třídy trezoru a jeho zámková výbava určuje na jakou orientační úložnou částku je trezor připraven a na jaký pojistný limit lze trezor u vaší pojišťovny pojistit. Bezpečnostních tříd je celkem čtrnáct s označením od 0 až XIII. V běžné praxi se používají trezory do úrovně VI., vyšší zařazení je již určeno pro speciální účely. O zařazení trezoru do příslušné kategorie vždy informuje štítek výrobce, který je většinou umístěn na vnitřní straně dveří. Atesty o zařazení trezoru do dané bezpečnostní třídy vystavují pouze certifikované zkušebny. Klasifikace trezorů je shodná v celém území Evropské unie. Dva jakékoli trezory ve stejné třídě by měli být stejně (srovnatelně) odolné.

Necertifikované trezory

ynot-necertifikovane-trezory-4Necertifikované trezory mají podobné vlastnosti jako trezory certifikované, takže neztrácejí nic ze své funkčnosti. Jejich hlavní mínus je, že necertifikované trezory a sejfy pojišťovny nemusí pojistit. V naší nabídce naleznete certifikované i necertifikované trezory se zámkem na klíč nebo se zámkem elektronickým, kde nehrozí případná ztráta klíčků.

Protipožární trezory

Některé trezory jsou odolné proti ohni, proti žáru, vysokým teplotám a vodě vyskytující se při likvidaci požáru. Odolnost trezoru proti ohni se měří na čas a teplotu. Ohnivzdorné trezory splňují požadavek žáruvzdornosti a jsou vždy certifikované v akreditovaných zkušebnách a laboratořích. Základním rozdělením odolnosti trezoru je čas, po který trezor odolá žáru. Délka se uvádí v hodnotách 30, 60, 90 a 120 minut, přičemž teplota uvnitř trezoru nesmí po uvedenou dobu překročit povolenou hranici. Test je pro různý obsah trezoru, od papírových dokumentů až po magnetické a digitální média.

Monolitické trezorové místnosti

Trezorové místnosti slouží pro uložení větších cenností, často se trezorová místnost využívá pro bezpečné uložení dlouhých zbraní. Trezorová místnost sama o sobě musí splňovat zákonné požadavky a již při její výstavbě je vhodné počítat s přípravou na trezorové dveře. ynot-monoliticke-trezorove-mistnostiExistuje velké množství možných velikostí a tvarů trezorových místností, od větších skříní až po opravdu velké místnosti, kde se manipuluje s paletovými vozíky. Trezorová místnost je uzavřený chráněný prostor. Celý prostor odpovídá bezpečnostní třídě. Trezorová místnost je ohraničená betonovou stěnou, lépe železobetonovou, velmi často s dalšími sofistikovanými bezpečnostními prvky. Vstup do trezorové místnosti bývá osazen certifikovanými bezpečnostními trezorovými dveřmi.

Komponentní trezorové místnosti

Komponentní trezorové místnosti stejně jako monolitické trezorové místnosti slouží pro uložení větších kusů nebo většího množství cenností.ynot-komponentni-komorove-trezory Námi dodávané komponentní trezorové místnosti splňují zákonem dané požadavky. Komponentní trezorové místnosti jsou složeny ze speciálních certifikovaných panelů a certifikovaných trezorových dveří. Panely jsou vysoce odolné proti provrtání, proražení nebo jinému způsobu nežádoucího proniknutí. Komponentní trezorové místnosti mohou být vyrobeny rovněž v protipožární a vodotěsné úpravě.

Trezorové dveře

Trezorové dveře svou konstrukcí a zabezpečením poskytují maximální možnou ochranu prostoru. Jsou využívány v průmyslové, obchodní i soukromé sféře. Trezorové dveře slouží k zabezpečení komorových trezorových místností – banky, puškařství, zlatnictví, privátní objekty, státní správa.trezorove-dvere-ynot Trezorové dveře se vyrábějí pro osazení do speciálních trezorových místnosti. Trezorové dveře také montujeme, ale ve vyšší bezpečnostní třídě je montáž náročnější, hlavně kvůli své vyšší hmotnosti, kde může jít až o několikatunové dveře. Certifikované trezorové dveře bývají dle přání zákazníka osazeny elektronickými, mechanickými nebo klíčovými bezpečnostními zámky. Bezpečnostní zámky spolu s konstrukcí dveří určují bezpečnostní třídu trezorových dveří.

Depositní systémy

depositni systemyDepozitní systémy jsou vhodné zejména pro společnosti, které inkasují velké množství bankovek a mincí. Depozitní terminál přijme najednou velké množství mincí i bankovek. Vše spočítá se 100% přesností a kontrolou pravosti a bezpečně uloží do trezoru. Systém umí zaregistrovat a online zaslat informaci o provedeném vkladu. Depozitní systémy mohou být vybaveny čtečkami čárového nebo QR kódu, čipů, magnetických karet apod. Lze tak výrazně zefektivnit celý proces odevzdávání tržeb s maximální eliminací lidské chyby a s automatickým zaváděním do informačního systému.

Recyklační pokladny

Recyklační pokladny  na příjmu bankovky  spočítají, spočítají výčetku a přenesou ji do  bankovního systému. Pokladny rovněž ověří, zda jsou bankovky vhodné pro další oběh. Bankovky vhodné uloží do trezoru a rozdělí je do recyklačních kazet. Z těchto recyklačních kazet jsou bankovky následně vydávány dalším klientům. Vzhledem ke svým rozměrům a flexibilitě jsou tato zařízení vhodná pro všechny pokladny v bankách. Minimalizují náklady na práci s hotovostí.

Automatické pokladny

S automatickými pokladnami se dnes již běžně setkáváme – například při placení parkovného mincemi nebo bankovkami. Automatické pokladny většinou umí pracovat s více měnami. Lze nastavit velké množství druhů mincí a bankovek- Některé pokladny jsou vybaveny i terminálem pro platby platebními kartami.

Dotační boxy a propusti

Dotační boxy a paletové propusti jsou bezpečnostní prvky určené k předávání cenin a hotovosti ve velkém objemu. Zařízení funguje na principu dvou dveří, v jednu chvíli lze otevřít vždy jen jednu stranu. Propust bezpečně odděluje pracovníka peněžního ústavu od klienta. Rám propusti je napevno ukotven v okolím zdivu. Spodní část propusti je dle velikosti kufrová nebo vozíková, opatřená dvěma vzájemně blokovanými dveřmi. Součástí dotačního boxu bývá dorozumívací zařízení (komunikátor mikrofon/reproduktor). Nadstandardně lze paletovou propust vybavit neprůstřelným sklem a přesuvnou miskou.

Neprůstřelné přepážky a stěny

Neprůstřelné bezpečnostní stěny se umísťují do prostor s rizikem útoku střelných zbraní. Jedná se o prosklené stěny, v nichž mohou být zabudovány otevírací části pro průchod osob nebo k bezkontaktnímu předávání cenin, dokladů, dokumentů. Nejčastěji se neprůstřelné přepážky a stěny používají na úřadech, ambasádách, letištích, bankách nebo u soudů. Bezpečnostní stěny a okna jsou vyplněny bezpečnostním nebo neprůstřelným sklem různých kategorií. Neprůstřelné sklo je velmi těžké a tomu musí odpovídat i konstrukce stěny nebo okna.

Přesuvné misky

Přesuvné misky řadíme mezi předávací a komunikační zařízení. Přepážka vybavená přesuvnými miskami může, ale nemusí být neprůstřelná, vždy slouží k ochraně pracovníků před napadením a předmětů před krádeží. Přesuvné misky se často používají v bankách, na poštách, v hotelech, na státních úřadech atd. Z pohledu použití existuje několik druhů přesuvných misek, dělíme je dle velikosti a bezpečnostního rizika a ochrany. Součástí přesuvných misek často bývá komunikační zařízení, jelikož přes neprůstřelné sklo není slyšet.

Výsuvné sloupky, bariéry nebo hroty

Výsuvné hydralické nebo motorické sloupy jsou bezpečnostní zařízení, zajišťující proniknutí vozidla do zabezpečeného prostoru. Tyto sloupky jsou schopné odolat nárazu vozidla jedoucího rychlostí až 50 km/h. Dle typu a výbavy jsou sloupky vybaveny LED diodami a akustickou signalizací v hlavě sloupků. Ovládání může být řízeno ručně, automaticky přes EPS nebo dálkovým ovládáním. Výsuvné sloupky se běžně používají k zabezpečení vjezdu do budov státních úřadů, velvyslanectví, bank a dalších institucí, kde je nutno zaručit bezpečnost. Zařízení jsou dle typu certifikována. Na podobném principu fungují i výsuvné hroty nebo výsuvné bariéry.

Speciální brány

bezpecnostni-branyDalším typem zabezpečení vjezdu mohou být speciální brány, ať již skládací nebo posuvné. Brány mohou být vybaveny EPS, radarem, dálkovým ovládáním, majáčkem a akustickou signalizací, tlakovou lištou, kamerovým systémem a dalšími bezpečnostními prvky.

Mechanické klientské schránky

Bezpečnostní schránky jsou malé trezory (obvykle o objemu velikosti krabice od bot), které si mohou klienti pronajímat a ukládat do nich cenné předměty, které se z nejrůznějších důvodů obávají mít uloženy u sebe doma nebo v sídle svojí společnosti. mechanicke-safesove-schrankyMechanické safesové schránky jsou založeny na principu dvou klíčů, kdy jeden klíč (tzv. před-odemykací) vlastní banka a druhý klíč (klientský) má pronajatý se schránkou klient. Pro otevření schránky jsou potřeba oba klíče zároveň. Mechanické bezpečnostní schránky mohou být instalovány ve skříňových trezorech nebo i ve velkých trezorových místnostech.

Elektronické klientské schránky

Elektronické bezpečnostní schránky pracují na stejném principu jako mechanické safesové schránky, jen bankovní klíč (tzv. před-odemykací) je nahrazen elektronickým systémem, řízeným bankovní aplikací s vyšší úrovní zabezpečení včetně PIN kódu a autentifikace. Elektronické safesové schránky bývají běžně umístěné v trezorových místnostech. Jejich výhodou je zkvalitnění a zmodernizování procesu otevírání klientských schránek. Bankovní aplikace rovněž sleduje a hlídá přístup do jednotlivých schránek a zvyšuje bezpečnost klientských schránek.

Automatické robotické schránky

Automatický systém bezpečnostních schránek nebo též robotické schránky jsou nejmodernějším řešením pronájmu bezpečnostních schránek, které firma YNOT technologies s.r.o. instaluje a spravuje v několika společnostech v České republice i na Slovensku. Máme zkušenosti s robotickým systémem schránek od firmy Gunnebo, které jsou instalovány a provozovány například ve společnosti 24SAFE v Praze. Systém a proces výdeje schránky je zcela zautomatizován a probíhá bez zásahu obsluhy. Klient po zaregistrování získá bezpečnostní schránku zvolené velikosti. Po příchodu do společnosti se autorizuje přes svoji klienskou kartu, je vpuštěn turniketem do výdejního místa a robot mu automaticky vydá jeho bezpečnostní schránku. Po skončení práce je schránka automaticky robotem opět uložena na své místo v trezorové místnosti. Tímto je eliminován vliv lidského faktoru a je zajištěno maximální soukromí klienta a bezpečnost schránky.

Kontaktujte nás ...

+420 602 203 758

Zavolejte nám nebo využijte tento kontaktní formulář a napište nám svůj dotaz. Rádi Vám odpovíme v co nejbližším termínu.

KŘESTNÍ JMÉNO *
PŘÍJMENÍ *
VÁŠ EMAIL *
VÁŠ TELEFON

PŘEDMĚT ZPRÁVY

VÁŠ VZKAZ / DOTAZ:

Odesláním této zprávy potvrzuji, že uvedené informace a kontaktní údaje jsou pravdivé a souhlasím s tím, aby mě společnost YNOT technologies s.r.o. kontaktovala zpět.

Naši významní zákazníci